Inicjatywamikro
Porozmawiaj z Doradcą

Cash-In

To pomoc
w odzyskiwaniu
Twoich należności
od kontrahentów
Nieterminowo płacone faktury?
Pomożemy Ci odzyskać płynność finansową!

Co to jest usługa Cash-In

Cash-In to usługa pomagająca odzyskać płynność finansową, której brak spowodowany jest nieterminowymi płatnościami Twoich kontrahentów. Wybierając usługę Cash-In przy Pożyczce dla Przedsiębiorców nie płacisz prowizji za udzielenie pożyczki. Zamiast płacić prowizję zyskujesz nasze wsparcie w odzyskiwaniu Twoich należności.

Usługa Cash-In jest oferowana przy każdej Pożyczce dla Przedsiębiorców przez firmę FairSales należącą do grupy Inicjatywy Mikro.

Przywrócimy Twoją płynność finansową w 3 krokach


Krok 1 / Negocjacje

Oferta dotyczy niezapłaconych faktur przez dłużnika Partnera IM niewymagalnych lub wymagalnych do 90 dni. Usługa obejmuje doradztwo w zakresie strukturyzacji należności oraz windykacji, monitoring i ponaglanie do zapłaty rachunków, odzyskanie niezapłaconych rachunków.

Krok 2 / Wsparcie Prawne

W ramach realizacji umowy przygotowujemy treść pism procesowych w sprawach gospodarczych. Oferta dotyczy należności wymagalnych do 360 dni.

Krok 3 / Egzekucja

W ramach realizacji umowy będziemy reprezentować Klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi w celu uzyskania tytułu wykonawczego. Oferta dotyczy należności wymagalnych do 360 dni.