Inicjatywamikro
Porozmawiaj z Doradcą

Dla kogo jesteśmy?

Udzielamy pożyczki dla polskich przedsiębiorców,
którzy z różnych powodów nie mogą otrzymać
finansowania z banku.

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów gospodarczych, które z różnych powodów nie mogą otrzymać finansowania w ramach tradycyjnego systemu bankowego. Nasza grupa docelowa jest szeroka i różnorodna tak jak różne są powody wykluczenia przez banki.

Jesteśmy dla wszystkich przedsiębiorców, którzy odbiegają od sztywnych bankowych standardów wiarygodności, ponieważ dla nas to nie wyklucza ich zdolności kredytowej.

Jesteśmy otwarci na przedsiębiorców poszukujących wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej działających w specyficzny sposób i w wyjątkowych warunkach. Finansujemy klientów niestandardowych, którzy wypadli poza tradycyjny system bankowy a specyfika ich biznesu wymaga specjalnego podejścia.

Naszymi klientami są przedsiębiorcy, którzy szukają alternatywnego, ale bezpiecznego źródła finansowania. Szukają oferty, która z różnych powodów:

 • Pozwoli zwiększyć obroty przedsiębiorstwa z użyciem środków niewidocznych dla banku w celu poprawy zdolności kredytowej
 • Pozwoli utrzymać limit kredytowy udzielony przez bank na inne okazje biznesowe
 • Otrzymali niższą od spodziewanej kwotę kredytu bankowego

Dodatkowo, oferta Inicjatywy Mikro skierowana jest do wszystkich osób, które:


Prowadzą działalność zbyt krótko

 • Bank odmówił Ci kredytu, bo masz brak ciągłości
 • Dopiero założyłeś firmę i nie masz na zakup sprzętu i innego wyposażenia
 • Wracasz na rynek pracy po dłuższej nieobecności
 • Wróciłeś z zagranicy i planujesz kontynuację działalności w Polsce
 • Planujesz zalegalizować obecną działalność lub zmienić jej profil
 • Przejąłeś biznes rodzinny, a bank traktuje to, jako nowy start-up

Mają zbyt małe zabezpieczenie

 • Dopiero zaczynasz i nie dysponujesz po prostu odpowiednim dla banku zabezpieczeniem
 • Nie wykazujesz majątku własnego, ponieważ ryzyko branży i podjętych decyzji powoduje, że ewentualne zyski zapisujesz na bliskich
 • Chcesz połączyć dochody indywidulane z dochodami z firmy
 • Chcesz połączyć dochody z dochodami wspólników
 • Chcesz się zabezpieczyć na przyszłych przychodach

Prowadzą działalność sezonową

 • Masz specyficzną działalność, brak stałych obrotów i nieregularną produkcję
 • Prowadzisz działalność w oparciu o wysokie zaliczki i Twoje przychody zależne są od sprzedaży towaru w długim okresie czasu
 • Ostatni okres, z uwagi na sezonowość, nie był najbardziej dochodowy, ale przecież wiesz, że Twój pomysł na biznes jest przemyślany i przyniesie sukces

Nie mają zdolności kredytowej

 • Bank odmówił Ci kredytu, bo masz nieewidencjonowane przychody
 • Masz zbyt wysokie koszty działalności lub przeinwestowałeś
 • Obniżyłeś ceny, bo konkurencja to wymusiła
 • Znalazłeś się w sytuacji, kiedy masz przestoje albo rotacja pracowników jest zbyt duża
 • Zapłata gotówką bez wystawiania rachunku lub faktury za ewentualne dostawy lub towary jest bardziej korzystna

Maja za niskie dochody

 • Bank odmówił Ci pożyczki, bo na koniec miesiąca nie wykazałeś gotówki
 • Znalazłeś się w sytuacji, kiedy zakupiony towar nie znalazł nabywcy lub musi poczekać do następnego sezonu
 • Próbujesz ze środków obrotowych realizować inwestycję
 • Budżet Twojej firmy to budżet rodzinny. Twoja rodzina jest najważniejsza i wzrosły Ci koszty jej utrzymania
 • Płacisz wysokie zaliczki lub masz wielu kontrahentów niepłacących w terminie
 • Znajdują się w sytuacji, kiedy kwota należności lub zobowiązań w negatywny sposób wpływa na kondycje finansową firmy
 • Nie chcą korzystać z drogich „chwilówek” lub szukają wyższych kwot pożyczki

Mają złą historie w BIK

 • Miałeś źle dobraną wysokość rat lub okres kredytowania jest za krótki
 • Nie zostałeś poinformowany o wszystkich kosztach związanych z kredytem
 • Dodano Ci produkty bankowe, ukryto rzeczywiste koszty lub po prostu ich nie zauważyłeś
 • Szukałeś finansowania i dużo razy sprawdzono Cię w BIK i dlatego spadła Ci ocena punktowa