Inicjatywamikro
Porozmawiaj z Doradcą

Europejski Fundusz Inwestycyjny EFI
( Program gwarancji EaSI)

W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska wspiera mikrofinansowanie i finansowanie z sektora przedsiębiorczości społecznej całkowitą pulą środków finansowych w wysokości 193 mln EUR na okres 2014-2020.

Celem jest zwiększenie dostępu do mikrofinasowania, tj. pożyczek do 25 000 EUR, zwłaszcza dla osób o szczególnych potrzebach i mikroprzedsiębiorstw. Ponadto po raz pierwszy Komisja Europejska wspiera również przedsiębiorstwa społeczne poprzez inwestycje w wysokości do 500 000 EUR. Wspieranie mikrofinansowania i przedsiębiorczości społecznej jest w pierwszej kolejności wdrażane w ramach gwarancji EaSI, co umożliwi podmiotom udzielającym mikrokredytów i inwestorom z sektora przedsiębiorczości społecznej dotarcie do przedsiębiorców, których nie byliby w stanie finansować ze względu na czynnik ryzyka. Do wdrażania programu gwarancji EaSI Komisja Europejska wybrała Europejski Fundusz Inwestycyjny.

 

Logo Europejskiego Funduszu InwestycyjnegoFlaga_EU

 

 

Więcej informacji :

http://ec.europa.eu/social/easi

http://ec.europa.eu/social/microfinance

http://ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi

Sprawdź czy otrzymasz Pożyczkę w IM