Inicjatywamikro
Porozmawiaj z Doradcą

Rozwój Kariery w IM

Zarządzanie przez rozwój

W firmie prowadzony jest projekt Zarządzanie Przez Rozwój, który jest zaawansowanym procesem systematycznego rozwoju kompetencji, wartości oraz indywidualnych wyników całego Zespołu.  Jest to proces kompleksowy, co oznacza, że dotyczy wszystkich  zatrudnionych pracowników. Jest  ściśle powiązany z Misją i Strategią Firmy, jej kulturą, wartościami oraz długofalowym planem rozwoju. Ścieżki karier w ramach Zarządzania Przez Rozwój są oparte na budowaniu kompetencji, wiedzy i umiejętności adekwatnych do wymagań danego stanowiska pracy, prowadzących do osiągania sukcesów zawodowych dla wszystkich 9 Działów Firmy. Poniżej przedstawiamy ścieżki karier w 3 największych Działach Firmy.
Działy firmy