Inicjatywamikro
Porozmawiaj z Doradcą

Nasze wartości

Szukamy najlepszych

Szukamy najlepszych! Etyka działania oraz właściwa postawa naszych Pracowników jest podstawą naszych relacji z każdym Klientem. Wszyscy Pracownicy IM kierują się i przestrzegają naszych wartości.


Otwartość

Otwarta postawa wobec pracowników oraz działań podejmowanych w firmie. Zaangażowanie w procesy wdrażania zmian. Inicjowanie zmian. Bycie otwartym na Klienta, na jego problemy i trudną sytuację. Bycie otwartym na zmiany biznesowe. Codzienne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie co potrzebuje rynek/Klient usług finansowych MŚP i co możemy mu zaproponować?

Wiedza

Nieustanne podnoszenie kwalifikacji. Bycie na bieżąco ze zmianami w obszarze wiedzy fachowej. Wykorzystywanie każdej okazji biznesowej do poszerzenia znajomości działania firmy i jej otoczenia biznesowego oraz aktywne poszukiwanie osób, które taką wiedzę mogą przekazać. Samodzielne doskonalenie własnych kompetencji zawodowych. Bycie ambitnym. Bycie ekspertem w swojej dziedzinie.

Uczciwość

Niezdolność do oszustwa. Działanie zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania. Rzetelność i precyzja w wykonywaniu wszystkich zadań.

Zaangażowanie

Działanie na 100% i więcej, z najwyższymi standardami jakości. Osobista odpowiedzialność za wyniki firmy. Przekonanie, że to co robimy ma sens, że jest to ważne i potrzebne. Poszukiwanie szans rozwoju firmy. Nie poddawanie się.