Europejski Fundusz Inwestycyjny

Europejski Fundusz Inwestycyjny – część grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, fundusz zarządzający specjalnymi programami UE, mającymi wspierać rozwój mikroprzedsiębiorczości i małej, średniej przedsiębiorczości w ramach programów UE – jest jednocześnie największym partnerem

finansującym IM.

Europejski Fundusz Inwestycyjny zapewnia kapitał podwyższonego ryzyka małym i średnim przedsiębiorstwom, zwłaszcza nowym i ukierunkowanym na nowe technologie.

IM jest jedynym polskim Partnerem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach funduszu Progress.