Inicjatywamikro
Porozmawiaj z Doradcą

Proces rekrutacji

Każdego dnia wprowadzamy w życie wizję unikalnej instytucji finansowej i poprzez kontakty z Klientami urzeczywistniamy misję Inicjatywy Mikro. Jesteśmy ludźmi pełnymi pasji, zaangażowania i nieograniczonych pomysłów.


Selekcja

Wszystkie nadesłane dokumenty aplikacyjne kandydatów są na bieżąco analizowane przez pracowników działu HR. Jeśli Twoje doświadczenie, umiejętności, wiedza i zainteresowania będą odpowiadały naszym potrzebom, zaproponujemy Twoją kandydaturę działowi zainteresowanemu zatrudnieniem osoby właśnie takiej jak Ty.

Rozmowy kwlifikacyjne

Jeżeli pomyślnie przejdziesz wstępny etap selekcji, zaprosimy Cię na spotkanie. Typowy proces rekrutacji obejmuje dwie rozmowy, pierwszą z przedstawicielem działu HR oraz drugą – z osobą odpowiedzialną za proces po stronie odpowiedniego działu, do którego aplikujesz. Podczas rozmowy interesować nas będą Twoje kompetencje – wiedza, umiejętności i postawy, a także predyspozycje osobowościowe. Dodatkowo, w ramach procesu rekrutacji, możesz zostać poproszony o wypełnienie testów psychologicznych, testów wiedzy, testów kompetencji lub wykonanie prostych zadań sprawdzających Twoje zdolności analityczne – w zależności od rodzaju stanowiska, o jakie się ubiegasz.

Informacja zwrotna

Wszyscy kandydaci, którzy uczestniczyli w spotkaniach rekrutacyjnych, otrzymają informację zwrotną bez względu na wynik procesu.