Uprzejmie prosimy
o wypełnienie
FORMULARZA KONTAKTOWEGO.

Państwa zapytanie zostanie skierowane
do Biura Obsługi Klienta Inicjatywy Mikro.

Przypominamy również o możliwości
kontaktu poprzez Infolinię
w godzinach 11:00-15:30 pod numerem:

699 605 000

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest Inicjatywa Mikro Sp. z o.o. Podanie jest danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się i udzielenia odpowiedzi na pytania. Jestem poinformowany(a), iż mam prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania.
Szanowni Państwo,
W ostatnich dniach IM zidentyfikowało sytuację mogącą skutkować naruszeniem poufności, integralności oraz dostępności danych osobowych części osób, które udostępniły nam je za pośrednictwem formularzy, które obecnie zostały zdezaktywowane. Wskazujemy, iż zdarzenie to polegało na bezprawnym pozyskaniu przez nieznanego sprawcę tabeli ze znajdującymi się w niej danymi osobowymi. W tej sprawie IM skierowała odrębne komunikaty do osób, których dane mogą znajdować się w posiadaniu osób trzeciech, wskazujące na opis charakteru naruszenia, jego możliwe konsekwencje, a także proponowane rozwiązania mające na celu zminimalizowanie ewentualnych skutków zdarzenia. W sytuacji, gdy pozostawialiście nam Państwo swoje dane kontaktowe za pośrednictwem formularza, a nie otrzymaliście Państwo odrębnego komunikatu zawierającego powyższe informacje, prosimy o niezwłoczny kontakt z IM: Inicjatywa Mikro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres korespondencyjny:
ul. Emaus 5
30-201 Kraków
Adres e-mail: info@inicjatywamikro.pl
Tel. kontaktowy: 606-875-879